Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vedrører Dansk Filmfotograf Forbunds behandling af personoplysninger i de tilfælde, hvor Dansk Filmfotograf Forbund er dataansvarlige.

De relevante regler, som gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27, april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Typer af personoplysninger som behandles

Dansk Filmfotograf Forbund behandler personoplysninger om dig, når det er relevant samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De behandlede personoplysninger omfatter følgende typer:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Personoplysninger indeholdt i CV og ansøgninger om medlemskab
 • Portrætfoto

Formålet med behandling af personoplysninger

Dansk Filmfotograf Forbund behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning samt dit CV, for at evaluere din ansøgning og dit CV. Dette gøres med henblik på afgørelse om hvorvidt du kan optages i et medlemskab hos Dansk Filmfotograf Forbund.

Som en del af dit medlemskab vil Dansk Filmfotograf Forbund blandt andet behandle dine personoplysninger med henblik på at håndtere vederlagsudbetalinger fra Copydan.

Dit CPR-nummer er nødvendigt at behandle for indberetning til SKAT af vederlag af midler fra Copydan samt indberetning af fagligt kontingent.
Hvis du er arving til et afdødt medlem af, vil Dansk Filmfotograf Forbund behandle/opbevare dit CPR-nummer for at sikre udbetaling af Copydan midler til de retmæssige arvinger.

Behandlingsgrundlaget for Dansk Filmfotograf Forbunds behandling af dine personoplysninger, er din anmodning om Dansk Filmfotograf Forbunds behandling af din ansøgning samt CV forud for optagelse af et medlemskab, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du har afgivet samtykke til at du, som medlem, bliver oprettet på Dansk Filmfotograf Forbunds hjemmeside, vil behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dansk Filmfotograf Forbund videregiver kun dine personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det.

Dansk Filmfotograf Forbund videregiver personoplysninger til følgende:

 • Banker/betalingsservice (i forbindelse med modtagelse af betalinger, udbetalinger osv.)
 • SKAT
 • Databehandlere, der varetager udbetalinger på vegne af Dansk Filmfotograf Forbund

Alle leverandører, der modtager personoplysninger, er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse, der følger af databeskyttelseslovgivningen. For leverandører der befinder sig i tredjelande, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

Oplysninger om eventuelle overførsler til tredjelande

Dansk Filmfotograf Forbund overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

Slettefrister eller kriterier for, hvornår foreningen vil slette oplysningerne

Dansk Filmfotograf Forbund sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet samt behandlet til.

Hvis du bliver tilbudt et medlemskab, vil din ansøgning foruden de yderligere personoplysninger, der er indsamlet, i forbindelse med optagelsen, blive gemt og opbevaret foruden følge Dansk Filmfotograf Forbunds generelle slettepolitik herfor.

Ved ophør af medlemskab vil Dansk Filmfotograf Forbund, som udgangspunkt, slette alle de indsamlede personoplysninger om dig med undtagelse af CPR-nummeret.
Af hensyn til ophavsrettigheder samt sikring af den fortsatte udbetaling af Copydan midler, vil Dansk Filmfotograf Forbund opbevare CPR-numre, indtil ophavsrettigheder udløber.

Hvis du ikke bliver tilbudt et medlemskab, vil din ansøgning blive slettet efter din afvisning.

Dine rettigheder

Som registreret person har du i overensstemmelse med lovgivningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger Dansk Filmfotograf Forbund behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi har videregivet personoplysningerne til andre.
 • Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til dataportabilitet af dine personoplysninger.
 • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan se mere på www.datatilsynet.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til at udøve dine rettigheder i ethvert tilfælde, da dette afhænger af de nærmere omstændigheder i forbindelse med de pågældende behandlingsaktiviteter.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har afgivet.
Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte Dansk Filmfotograf Forbund på nedenstående kontaktoplysninger.

Ændringer

Dansk Filmfotograf Forbund forbeholder sig retten til at ajourføre samt ændre denne politik.
Hvis politikken ændres, vil datoen og versionsnummeret øverst i dokumentet tilpasses.

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, kan du kontakte Dansk Filmfotograf Forbund på:

Dansk Filmfotograf Forbund

DFF c/o Dansk Journalistforbund

Gl. Strand 46

DK-1202, København K.

dff@dff-dk.dk