FORSIKRING

Dansk Filmfotograf Forbund og Topdanmark Livsforsikring A/S har indgået aftale om Tab af Erhvervsevne gruppeforsikring.

Forsikringen er oprettet i forbindelse med dit medlemskab hos Dansk Filmfotograf Forbund.

Forsikringen er en obligatorisk ordning.

Forsikringen bliver etableret under forudsætning af, at dækningen på 125.000 kr., på tegningstidspunktet højst udgjorde 70 % af din gennemsnitsløn de sidste 3 år før tegningen, tillagt arbejdsløshedsdagpenge for de perioder, hvor der ikke er oppebåret løn.

Forsikringsmeddelse 2019

TELEFON

+45 61 33 54 04

KONTAKT

Mail

dff@dff-dk.dk

Adresse

DFF c/o Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
DK-1202, København K