FONDE OG STØTTE


SKU-fonden for DFF - og FAF fotografer og -assistenter

DFFs og FAFs SKU-fond har til formål at støtte foreningernes fotografer og fotografassistenter med at videreudvikle faglige færdigheder og styrke medlemmernes rettigheder ved at yde tilskud til efteruddannelse og deltagelse i faglige relevante arrangementer

Der kræves minimum et års medlemskab af mindst en af de to foreninger, for at kunne søge støtte i SKU-fonden.

Derudover stilles der krav om afrapportering ved enten en seriøs rapport / artikel, med billeder, eller en opdatering på DFFs og FAFs hjemmesider, om det kursus eller arrangement som fonden har bevilliget støtte til. Opslaget skal indeholde billeder og/eller video.

Du ansøger ved at udfylde den elektroniske ansøgningsformular som du finder her. Ansøgninger som kan komme i betragtning til midler fra SKU-fonden, skal indeholde en kort beskrivelse af det der ansøges om, samt et budget og et CV (ved ansøgninger der vedrører kurser af en dags varighed kræves kun CV).

Send din ansøgning til udvalget mindst 10 dage før du ønsker støtten udbetalt.

 

Uddeling af den kollektive trediedel af båndkopi-midlerne

HVAD:

Dansk Filmfotograf Forbunds midler fra CopyDans forening "Båndkopi". Midlerne hidrører fra rettighedsgruppen" Film-og TV fotografi".

HVEM KAN SØGE:

Kunstnere indenfor alle genrer

HVORDAN SØGER MAN:

Download ansøgningsskemaet her

NB: VIGTIGT!: Ansøgningsskemaet skal hentes ned og åbnes som en pdf på computeren før oplysningerne kan gemmes.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvad støtten søges til (f.eks. filmoptagelse, udgivelse af musik, afholdelse af udgifter i forbindelse med manuskriptskrivning osv.), samt en kortfattet projektbeskrivelse med tidsplan.

Ansøgningen skal desuden indeholde et budget samt oplysning om eventuel støtte fra anden side.

Husk at gemme ansøgningen, når du har udfyldt formularen. Derefter kan den sendes på mail som en vedhæftet fil, eller printes ud og sendes med almindelig post. 

Ansøgningen stiles til "Bestyrelsen til uddeling af den kollektive tredjedel af båndkopi-midlerne" og sendes til: dff@dff-dk.dk

eller til

DFF c/o Dansk Journalistforbund
Gl. Strand 46
DK-1202, København K.

 

TIDSFRISTER:

Uddelingen foretages én gang årligt, og ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde inden 15. september kl. 12.00. Ansøgeren modtager umiddelbart efter bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

Svar på ansøgningen kan forventes medio oktober.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Spørgsmål rettes til Bestyrelsens formand Søren Berthelin: preislerberthelin@gmail.com

eller til bestyrelsens sekretær: Eva Hammershøy, eva@dff-dk.dk