Dansk Filmfotograf Forbund

Dansk Filmfotograf Forbund blev grundlagt i 1954 for i én organisation at samle kvalificerede filmfotografer samt B- og C- fotografer. Formålet er at værne om og varetage kollektive interesser af enhver art, og at højne filmfotografiet, samt at fremme gode og kollegiale forhold.

DFF har siden 1993 været medlem af Imago
– European Federation of Cinematographers